โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:12:58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

7 มิ.ย. 2019, 16:07:28 หน่วยตรวจสอบภายใน นางพรทิพย์ ภิญโญ 69

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

คลิกเอกสารที่นี่


นางพรทิพย์ ภิญโญ
pinyo4599@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด