โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:35:56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

12 มิ.ย. 2019, 13:59:51 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 102

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 

คลิกเอกสารที่นี่คะ


นางสาวนิโลบล โยธา
ืnilobon.ycs56@ubru.ac.th
ข่าวสารล่าสุด