กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 28 มิ.ย. 2019, 14:32:56
  • 381

ผอ.สพป.อบ.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด