กลุ่มอำนวยการ
  • 10 ก.ค. 2019, 9:56:22
  • 481

คู่มือปฏบัติงาน การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ

คู่มือปฏบัติงาน การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ

 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ