กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 12 ก.ค. 2019, 14:20:09
  • 431

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สพป.อบ.1

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สพป.อบ.1

คลิกที่นี่