• 1 ส.ค. 2019
  • 3,078

ประชุมคณะกรรมการการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 ตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้มีเหรียญลูกเสือยั่งยืน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลาการทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล โดยมีนายเสรี  ตุ้มอ่อน รอง ศธจ.อำนาจเจริญ รักษาการในตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นเลขานุการการประชุมและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1