กลุ่มอำนวยการ
  • 7 ส.ค. 2019, 22:57:28
  • 382

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1