กลุ่มอำนวยการ
  • 8 ส.ค. 2019, 9:01:14
  • 773

การประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการเปิดประชุมปฎิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00น. ณ

ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1