กลุ่มนโยบายและแผน
  • 23 ส.ค. 2019, 14:55:48
  • 936

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 22 - 23 สิงหานคน 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1