กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 25 ส.ค. 2019, 9:02:15
  • 524

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

เครือข่ายสถานศึกษา ม่วงสามสิบ 1 และ เครือข่ายสถานศึกษา เหล่าเสือโก้ก 2 (นายสาญัณห์  รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1