กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 4 ก.ย. 2019, 14:14:31
  • 402

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ท่าน ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และร่วมกิจกรรมการทดลอง ตลอดจนให้กำลังใจผู้เข้าอบรมฯ โดยมีนางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต 1