• 4 ก.ย. 2019
  • 1,501

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ท่าน ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รองผอ.สพป.อบ.1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และร่วมกิจกรรมการทดลอง ตลอดจนให้กำลังใจผู้เข้าอบรมฯ โดยมีนางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1