ภารกิจผู้บริหาร
  • 13 ก.พ. 2020, 15:24:58
  • 96

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่าย 19

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ม่วงสามสิบ4. ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่าน ผอ.สพป.อบ.1. ท่านดร.ถาวร คูณิรัตน์ มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูและได้ให้ข้อคิด ให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี ของเครือข่าย 9. รร. ในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนของลูกเสือเนตรนารีสามัญ
ปีการศึกษา 2562