กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 14 ก.พ. 2020, 14:57:32
  • 321

การสอบ RT ป1.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ลงพื้นที่สนามสอบ เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT (ประเมินความสามารถด้านการอ่าน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย หลักการ และมาตรฐานการจัดสอบของ สพฐ. และ สพป.อุบลราชธานี เขต 1