กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 17 ก.พ. 2020, 14:21:29
  • 133

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ