กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 5 มี.ค. 2020, 13:04:29
  • 286

สพฐ. กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 5 มีนาคม 2563  นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ.และคณะ กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ และตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1