กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 15 เม.ย. 2020, 15:41:14
  • 144

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563

คลิกเอกสารที่นี่นะตะ