กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 14 พ.ค. 2020, 11:08:50
  • 65

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ