• 2 ก.ค. 2020
  • 739

การประชุมจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

    วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2563  ดร.สาญัณห์  รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ผู้อำนวยกลุ่มงานทุกกลุ่ม  และหัวหน้ากลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯทุกท่าน ร่วมกันจัดทำแผน ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1