• 2 ก.พ. 2021
  • 1,117

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) และ โรงเรียนวัดท่าวังหิน   นายเจษฎาภรณ์  ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง ครู แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมทีมงาน  DLTV R Service ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงวิชาเอก

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8